KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa có các quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của 4 quận, huyện là Mỹ Đức, Hà Đông, Hoàn Kiếm, Đống Đa.
Theo đó, đối với huyện Mỹ Đức, với tổng diện tích tự nhiên là 22.619,93ha, sử dụng 14.121,41ha cho đất nông nghiệp, 6.665,21ha đất phi nông nghiệp, còn lại 1.833,31ha dành đất chưa sử dụng.
Trong năm 2015, huyện Mỹ Đức phải thực hiện thu hồi 25,90ha đất, trong đó, 23,04ha là đất nông nghiệp và 2,86ha đất phi nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện chuyển đổi 23,04ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và chuyển đổi 0,15ha cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp.
Cũng trong năm 2015, huyện Mỹ Đức có 33 công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất; chuyển mục đích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân là 4,96ha.
Đối với quận Hà Đông, với tổng diện tích tự nhiên là 4.833,67ha, sử dụng 1.149,40ha cho đất nông nghiệp, 3.651,91ha đất phi nông nghiệp, còn lại 32,36ha dành đất chưa sử dụng.
Trong năm 2015, quận Hà Đông phải thực hiện thu hồi 35,30ha đất nông nghiệp và 14,42ha đất phi nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện chuyển đổi 119,28ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.
Cũng trong năm 2015, quận Hà Đông có 181công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất.
Đối với quận Hoàn Kiếm, với tổng diện tích tự nhiên là 528,76ha, sử dụng 15,32ha cho đất nông nghiệp, 512,64ha đất phi nông nghiệp, 0,80ha dành đất chưa sử dụng. Đồng thời, quận Hoàn Kiếm phải thực hiện thu hồi 2,1864ha đất phi nông nghiệp.
Cũng trong năm 2015, quận Hoàn Kiếm có 41 công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất.
Đối với quận Đống Đa, với tổng diện tích tự nhiên là 995,76ha, sử dụng toàn bộ cho đất phi nông nghiệp và phải thực hiện thu hồi 5,26ha đất phi nông nghiệp.
Trong năm 2015, quận Đống Đa có 32 công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất.
UBND TP yêu cầu UBND huyện Mỹ Đức và UBND các quận Hà Đông, Hoàn Kiếm, Đống Đa có trách nhiệm rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 đã được UBND TP phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND TP trước ngày 31/5/2015.
Vũ Lê
Axact

Đô thị Hà Nội

Quý khách lưu ý: Mọi thông tin trên kênh www.dothihanoi.vn mang tính tham khảo, nội dung luôn cập nhật không cần thông báo trước.Quý khách tham khảo thông tin đầy đủ giao dịch "chính chủ, Chủ đầu tư, môi giới uy tín", giao dịch đảm bảo đúng quy trình pháp luật.Cám ơn quý khách !!!.

Bình luận bài viết: