Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3-1-2015 của Chính phủ và một số kết quả chủ yếu về sản xuất kinh doanh, đầu tư tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2015 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, bước sang năm 2015, ngay từ đầu năm các doanh nghiệp thuộc Bộ đã có nhiều nỗ lực, tập trung khắc phục khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Sau đây là một số tình hình chủ yếu về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2015 của các doanh nghiệp thuộc Bộ.
Giá trị sản xuất kinh doanh tháng 2 ước đạt 8.048 tỷ đồng, 2 tháng đầu năm 2015 đạt 21.327 tỷ đồng, bằng 14,2 % so với kế hoạch năm 201 5, bằng 109,5 % so với cùng kỳ.
Cụ thể, về giá trị xây lắp, ước thực hiện tháng 2 đạt 3.287 tỷ đồng, 2 tháng đầu năm 2015 đạt 8.044 tỷ đồng bằng 15,2 % so với kế hoạch năm, bằng 110,1 % so với cùng kỳ.
Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng (kể cả TCT Xi măng Việt Nam) ước thực hiện tháng 2 đạt 3.028 tỷ đồng, 2 tháng đầu năm 2015 đạt 9.409 tỷ đồng bằng 14,4 % so với kế hoạch năm, bằng 110,9 % so với cùng kỳ.
Giá trị tư vấn ước thực hiện tháng 2 đạt 97,7 tỷ đồng, 2 tháng đầu năm 2015 đạt 216 tỷ đồng bằng 15,2% so kế hoạch năm và bằng 101,6% so với cùng kỳ.
Giá trị SXKD khác ước thực hiện tháng 02 đạt 1.635 tỷ đồng, 2 tháng đầu năm 2015 đạt 3.657 tỷ đồng bằng 11,9% so kế hoạch năm và bằng 105,1% so với cùng kỳ.
Nhập khẩu ước thực hiện tháng 02 đạt 6 triệu USD, 2 tháng đầu năm 2015 đạt 14,1 triệu USD, bằng 7,3% so với kế hoạch năm. Xuất khẩu ước thực hiện tháng 02 đạt 15 triệu USD, 2 tháng đầu năm 2015 đạt 25 triệu USD bằng 9,8% so với kế hoạch năm.
Bộ Xây dựng cũng cho biết, trong năm 2015, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng là 150.417 tỷ đồng bằng 100,6% so với thực hiện năm 201 4. Trong đó, giá trị xây lắp là 52.926 tỷ đồng, bằng 96,9 % so với thực hiện năm 2014. Giá trị sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng là 65.472 tỷ đồng, bằng 99,2% so với thực hiện năm 2014. Giá trị tư vấn là 1.39 7 tỷ đồng, bằng 106,1% so với thực hiện năm 201 4. Giá trị sản xuất kinh doanh khác là 30.621 tỷ đồng, bằng 110,7% so với thực hiện năm 2014 .
Mộc Lan
Theo Trí thức trẻ
Axact

Đô thị Hà Nội

Quý khách lưu ý: Mọi thông tin trên kênh www.dothihanoi.vn mang tính tham khảo, nội dung luôn cập nhật không cần thông báo trước.Quý khách tham khảo thông tin đầy đủ giao dịch "chính chủ, Chủ đầu tư, môi giới uy tín", giao dịch đảm bảo đúng quy trình pháp luật.Cám ơn quý khách !!!.

Bình luận bài viết: