The Manor Central Park

Sẽ tăng cường thanh tra lĩnh vực đất đai trong năm 2015


Theo kế hoạch, ngành Tài nguyên môi trường năm 2015 sẽ tập trung tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác kiểm tra, thanh tra pháp luật về lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường.
Ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2014 đã nỗ lực giảm thiểu các sai phạm trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường... góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của nước ta, đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu quản lý Nhà nước của ngành. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang về triển khai các nhiệm vụ trong thời gian sắp tới.
2014 là một năm chứng kiến sự nỗ lực rất lớn của ngành tài nguyên môi trường. Chúng tôi đánh giá, đây là năm đạt được kết quả khá cao. Vấn đề số 1 chúng tôi đặt ra là xây dựng các văn bản pháp luật và tổ chức thi hành.- Thưa Bộ trưởng, Việt Nam thời gian qua đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững đất nước. Vậy Bộ trưởng đánh giá thế nào về kết quả nổi bật trong năm 2014?
Một số văn bản bắt đầu có hiệu lực từ năm 2014 như Luật Đất đai. Cùng thời điểm này các văn bản hướng dẫn như Nghị định của Chính phủ và các Thông tư về cơ bản đã hoàn thiện. Hiện nay, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Môi trường cũng đang hoàn thiện để 1/1/2015 bắt đầu có hiệu lực. Đồng thời, Bộ cũng đã có nhiều cố gắng trong việc chuẩn bị các Luật khác và xây dựng các văn bản pháp luật.
Thứ 2, tổ chức thực hiện cũng như kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các văn bản pháp luật đó; Đồng thời, qua kiểm tra, thanh tra phát hiện những vi phạm nhằm tiến hành xử lý cũng như điều chỉnh nhất định ở các văn bản pháp luật đã ban hành.
Một vấn đề Bộ rất quan tâm là cải cách thủ tục hành chính, rút kinh nghiệm những năm qua, cải cách thủ tục hành chính liên quan tới nhiều nội dung trong số đó có cải cách thủ tục hành chính liên quan tới người dân và các thủ tục người dân, doanh nghiệp. Theo đánh giá của chúng tôi, trong thời gian vừa rồi, vấn đề thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận, lĩnh vực đất đai tại các địa phương đã có hiệu quả.
Cụ thể, tính đến cuối tháng 12/2014, số lượng cấp giấy chứng nhận tại Hà Nội đạt được nhiều hơn so với các địa phương khác. Việc cấp giấy chứng nhận đến năm 2014 đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết 30 của Quốc hội đã đặt ra. Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác đã có rất nhiều cố gắng như quản lý về môi trường, khoáng sản đều có chuyển biến tương đối đồng đều.
quản lý đất đai
Năm 2015, ngành tài nguyên và môi trường sẽ tăng cường thanh tra lĩnh vực đất đai
(Ảnh minh họa, nguồn: Sài Gòn Đầu tư Tài chính)
- Mặc dù Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2014 đã áp dụng các chế tài mạnh mẽ nhằm xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường, khoáng sản. Nhưng ở nhiều địa phương vẫn còn xảy ra những vi phạm trong lĩnh vực này. Vậy nguyên nhân do đâu, thưa Bộ trưởng?
Rất nhiều lĩnh vực liên quan đến tài nguyên và môi trường được ngành tài nguyên môi trường quản lý. Quá trình triển khai cũng có nhiều vấn đề, liên quan đầu tiên là pháp luật, có thể nói, pháp luật của nước ta đang trong quá trình hoàn thiện.
Về cơ bản, quy định phát luật về lĩnh vực này đều xây dựng từ thực tiễn, tuy nhiên quá trình tổ chức thực hiện thì ý thức của các nhà quản lý và người dân liên quan tới việc chấp hành pháp luật là vấn đề quan trọng, ảnh hưởng tới kết quả thực hiện các văn bản pháp luật, đặc biệt là trong Luật Môi trường cũng như Luật Đất đai.
Còn rất nhiều vấn đề được đặt ra trong lĩnh vực môi trường, kể cả người dân và doanh nghiệp. Mặc dù môi trường sống là của chung nhưng trách nhiệm mỗi người phải bảo vệ môi trường đang là tồn tại khá lớn, liên quan đến những quy định pháp luật, liên quan đến nhận thức liên quan đến xử lý...
- Ngành tài nguyên và môi trường hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề gây bức xúc trong dư luận như ô nhiễm môi trường và đất đai cần phải giải quyết. Những giải pháp để giảm thiểu các vấn đề này trong năm 2015 là gì, xin Bộ trưởng nêu rõ?
Đến 1/7/2014, Luật Đất đai có hiệu lực. Luật có chủ trương rõ ràng là sang năm 2015 tập trung công tác kiểm tra, thanh tra. Từ đó, để xem người dân họ đón nhận Luật ra sao, Luật mới sẽ đi vào cuộc sống như thế nào?
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 là kiểm tra, thanh tra. Đối với các Luật trước như Luật Khoáng sản, tài nguyên nước đang trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, hai luật mới này, qua công tác kiểm tra, thanh tra phát hiện vi phạm để xử lý, điều chỉnh. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải xem xét thực tế, còn nhiều vấn đề phải điều chỉnh Luật.
Năm nay, Bộ sẽ tập trung vào lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường, 3 lĩnh vực này sẽ được kiểm tra, thanh tra.
- Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!
(Theo VOV)

Đăng nhận xét