Ảnh minh họa
Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 về việc xin làm chủ đầu tư công trình nhà ở xã hội tại lô đất N01 tại Khu đô thị mới Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
Theo Bộ Xây dựng, vị trí thực hiện dự án thuộc quỹ đất 20% bàn giao lại cho thành phố Hà Nội quản lý của Khu đô thị mới Hạ Đình, Thanh Xuân.
Hiện nhu cầu nhà ở xã hội cho người dân có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố nói chung và quận Thanh Xuân nói riêng vẫn rất lớn. Do đó, dự án đề xuất phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế của khu vực.
Bộ Xây dựng cũng đồng thuận với đề xuất của HUD3 và đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, chấp thuận cho HUD3 được khai dự án khu nhà ở xã hội tại lô NO1, Khu đô thị mới Hạ Đình, Thanh Xuân để đẩy mạnh hơn nữa việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn.
Triển khai Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ký kết Chương trình phối hợp hành động triển khai thực hiện Chiến lược trên địa bàn Thủ đô.
Hai bên thống nhất phối hợp chỉ đạo, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tham gia thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố.
Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất tăng cường chủ động trong việc xây dựng các cơ chế quản lý đầu tư xây dựng, vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy thế mạnh của các doanh nghiệp có tiềm lực về vốn, kinh nghiệm đầu tư và tổ chức xây dựng trong việc phát triển nhà ở xã hội.
Về phía Bộ Xây dựng đã có văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) và các Tổng công ty trực thuộc nghiên cứu tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trọng điểm khác trên cả nước.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 là doanh nghiệp thuộc HUD - một trong những đơn vị hàng đầu của Bộ Xây dựng có nhiều kinh nghiệm trong việc đầu tư phát triển các dự án nhà ở, khu đô thị mới và đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn toàn quốc.
Thu Hằng